วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555

คู่มือการใช้ Adobe Illustrator


คู่มือการใช้ Adobe Illustrator 


แนะนำเครื่องมือของโปรแกรม Adobe Illustrator 


สิ่งที่อยากแนะนำเป็นเรื่องแรกก็อยากจะแนะนำเครื่องมือของโปรแกรมก่อนนะครับซึ่งถ้า
ใช้ไปบ่อยๆก็จะสามารถจำได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งจดนั่งจำครับ

Selection toolเครื่องมือกลุ่มนี้ว่าด้วยเรื่องการเลือกวัตถุ ประกอบไปด้วย
Selection tool(ลูกศรสีดำ)ใช้เลือกวัตถุทั้งชิ้น
Direct-selection tool(ลูกศรสขาว)ใช้เลือก points หรือ path ของวัตถุ (กดคีย์ Alt)
Magic wand tool(ไม้เท้าวิเศษ)เป็นเครื่องมือใหม่ ใช้เลือกวัตถุที่มีสีเดียวกัน การใช้งานเหมือนใน Photoshop (กดคีย์ Alt และ Shift)
Lasso tool ใช้เลือกโดยการคลิกเมาส์ Drag การใช้งานเหมือนใน Photoshop (กดคีย์ Alt และ Shift)
Create tool เครื่องมือกลุ่มนี้ว่าด้วยการสร้าง objects ไม่ว่าจะเป็นเส้น รูปทรงต่างๆ และตัวหนังสือ
Pen tool สร้างเส้น parthอย่างแม่นยำ โดยการใช้แขน มีผลทำให้ object มีจุดน้อย-น้อยมาก ส่วนเครื่องมือย่อยจะเอาไว้ใช้ปรับแต่ง curved ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มจุด ลบจุด หักแขนของแกนเส้นสัมผัส (กดคีย์ Alt)
Type tool ใช้พิมตัวหนังสือ ข้อความต่างๆ ส่วนเครื่องมือย่อย ก็ง่ายๆตามรูป ใช้พิมพ์ตัวหนังสือให้อยู่ในกรอบบ้าง ทำตัวอักษรวิ่งตาม paths บ้าง ซึ่งผมจะไม่อธิบายมากเพราะ ไอคอนก็ง่ายต่อการจดจำอยู่แล่ว
Line segment tool อันนี้ไว้ลากเส้นตรง ในรายละเอียดของเครื่องมือย่อยก็ไม่มีอะไรมาก เช่นไว้ทำขดก้นหอย ทำ grid ของตารางหมากรุก grid แบบใยแมงมุม
Basic shape tool เอาไว้วาดรูปทรงพื้นฐาน 3-4-หลายเหลี่ยม และวงกลม shape รูปดาว แต่ที่เด่นที่สุดคือ flare tool ใช้สร้างเอฟเฟค lens-flare (กดคีย์ Alt หรือ Shift และ Alt+Shift)
Paintbrush tool แปรงที่เอาไว้สร้างเส้น parth โดยการ drag เมาส์ลากอย่างอิสสระ สามารถใช้ brush แบบพิเศษ (กดคีย์ Alt)
Pencil tool จะคล้ายๆ paintbrush tool แต่จะมีเครื่องมือย่อยให้เรียกใช้ในการแก้ไขเส้น ซึ่งจะช่วยในการปรับแต่งแก้ไข และทำให้งานดูดี+เร็วขึ้น (กดคีย์ Alt)
Transform tool เครื่องมือกลุ่มนี้ใช้ในการปรับแต่งรูปทรงของวัตถุ ไม่ว่าจะเป็นหมุน เอียง บิด กลับด้าน ย่อ ขยาย นอกจากนี้ยังมีเอฟเฟคต่างๆด้วย
Rotate tool ใช้ในการหมุนวัตถุ โดยการกำหนดจุดหมุนก่อนแล้วจึงทำการหมุน ซึ่งสามารถกำหนดได้ว่าต้องการหมุนกี่องศา (กดคีย์ Alt)
Reflect tool ใช้ในการกลับด้านของวัตถุ (กดคีย์ Alt)
Twist tool ใช้ในการบิดวัตถุ โดยการกำหนดจุดก่อนแล้วจึงทำการบิด ซึ่งสามารถกำหนดได้ว่าต้องการบิดมากน้อย (กดคีย์ Alt)
Scale tool ปลับย่อขยายวัตถุ (กดคีย์ Alt และ Shift)
Shear tool ใช้เอียงวัตถุ (กดคีย์ Alt)
Reshape tool ใช้เพิ่มจุด และดึงยืดวัตถุ
The warp tool ใช้โน้มวัตถุให้บิดเบี้ยว (กดคีย์ Alt หรือ Shift และ Alt+Shift)
Twirl tool ทำให้วัตถุบิดตามจุดที่กำหนด (กดคีย์ Alt หรือ Shift และ Alt+Shift)
Pucker tool ดึงดูดจุดให้เข้าสู่จุดศูนย์กลาง (กดคีย์ Alt หรือ Shift และ Alt+Shift)
Bloat tool ทำให้วัตถุแบออก (กดคีย์ Alt หรือ Shift และ Alt+Shift)
Scallop tool ดึงวัตถุให้เข้าศูนย์กลางพร้อมกับสร้างรอยหยัก (กดคีย์ Alt หรือ Shift และ Alt+Shift)
Crystallize tool ขยายวัตถุให้ออกจากศูนย์กลางพร้อมกับสร้างรอยหยัก (กดคีย์ Alt หรือ Shift และ Alt+Shift)
Wrinkle tool สร้างคลื่นให้วัตถุ (กดคีย์ Alt หรือ Shift และ Alt+Shift)
Free transform tool ย่อ ขยาย หมุน เอียง วตถุ โดยอิสระ
Special tool เป็นเครื่องมือใหม่ที่จัดการเกี่ยวกะ Symbol และ graph
Symbol tool ใช้จัดการเกี่ยวกับ symbol ซึ่งมีเครื่องมือย่อยมากมาย แต่จะไม่ขอกล่าวถึง เพราะเครื่องมือแต่ละชิ้นมีไอคอนที่ง่ายต่อการเข้าใจอยู่แล้ว ขอให้ทดลองนำไปใช้เอง แล้วจะเข้าใจว่า tool แต่ละชิ้นใช้ทำอะไรได้บ้าง (กดคีย์ Alt)
Graph tool ใช้สร้าง graph ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งง่ายต่อการเข้าใจ และจะไม่ขอกล่าวถึงเช่นกัน (กดคีย์ Alt หรือ Shift และ Alt+Shift)
Paint color toolเป็นกลุ่มเครื่องมือที่ใช้จัดการเรื่องของสี
Mesh tool เป็นเครื่องมือสีที่เจ๋งสุดขีด(แต่ควบคุมยากเหมือนกัน)โดยการสร้าง point และมีแกนในการควบคุม (กดคีย์ Alt และ Shift)
Gradient tool เครื่องมือไล่ระดับสี ซึ่งมีการไล่ระดับอยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือ Linear และ Radial ใช้การลากจากจุดเริ่มต้น และ สิ้นสุดที่จุดปล่อยเมาส์ ในการควบคุมการไล่ระดับของสี (กดคีย์ Shift)
Eyedropper tool หลอดดูดสี ใช้ copy สีของวัตถุ สามารกำหนดได้ด้วยว่าจะ copy ลักษณะอย่างไร อะไรบ้าง (กดคีย์ Alt และ Alt+Shift)
Paint bucket tool ส่วนใหญ่จะใช้ควบคู่กับ eyedropper tool ใดยใช้เทสีลงบนวัตถุ (กดคีย์ Alt)
Measure tool เครื่องมือวัดขนาด (กดคีย์ Shift)
Blend tool เครื่องมือไล่ระดับการเปลี่ยนรูปร่างและสี สามารถควบคุมการไล่ระดับได้ 3 ชนิด
Auto trace tool ใช้ในการ trace จากภาพต้นฉบับที่เป็น bitmap ไปเป็น Vector ซึ่งเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกสำหรับคนขี้เกียจโดยเฉพาะ
View tool กลุ่มเครื่องมือกลุ่มนี้จะเน้นที่มุมมองเป็นหลัก
Slice tool ใช้เกี่ยวกับการตัดแบ่งภาพออกเป็นส่วนๆ ใช้ในงานเวบ
Scissors tool ใช้คลิกบริเวณ outine ของวัตถุเพื่อกำหนดจุดตัด 2 จุดเพื่อแยกวัตถุออกจากกัน (กดคีย์ Alt)
Knife tool ใช้ drag ลากผ่านวัตถุเพื่ออแยกวัตถุออกจากกันเป็น 2 ส่วน โดยจะทำการ close paths ให้เราโดยอัตโนมัติ (กดคีย์ Alt)
Hand tool ใช้เลื่อนดูบริเวณพื้นที่การทำงานบนหน้าจอ (กดคีย์ Spacebar)
Page tool ใช้กำหนด print size
Zoom tool ใช้ย่อ และ ขยายพื้นที่การทำงาน (กดคีย์ Ctrl+Spacebar และ Ctrl+Alt+Spacebar)


อักษร 3 มิติ

การทำอักษร 3 มิติ
1.พิมพ์ข้อความที่ต้องการลงไป กด ctrl+shift+โอ แล้วก้จะเป็นดังรูป

ปรับเส้นขอบโดยการกด f10 และเซ็ตค่าดังนี้

ทำการกอปปี้ เป็น 2 รูป ควรให้ชื้อนที่กอปมาใหญ่กว่า จะดุสมจริงขึ้น

2.เลือกคำสั่ง เบลนด์ ดังภาพ
ใช้เมาส์คลิกที่เส้นขอบของตัวบน 1 ครั้ง ตัวล่าง 1 ครั้ง

การสร้างรูปออกมาให้เป็นรูปวงกลม


การสร้างรูปออกมาให้เป็นรูปวงกลมโดย Illustrator

1. ทำการวาดรูปวงกลมโดยใช้ ellipse tool
2. เลือกที่รูปวงกลมนะคะ จากนั้นให้เลือก rotate tool แล้วทำการ คลิกที่ใต้วงกลม ซึ่งจุดนี้จะเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมรูปใหญ่ค่ะ จากนั้นให้คลิกแล้วก็ลากเม้าส์ที่รูปวงกลมโดยเลื่อนไปด้านขวา (อย่าเพิ่งปล่อยเม้าส์นะคะ) แล้วจึงกด alt ที่แป้นพิมพ์แล้วให้ปล่อยเม้าส์ได้เลยค่ะ
จะได้รูปตามด้านล่างค่ะ
3. ให้กด ctrl+d เพื่อทำซ้ำในขึ้นตอนที่เราเพิ่งได้ทำไปค่ะ ก็กด ctrl+d เรื่อยๆจนได้เป็นรูปวงกลมตามรูปด้านล่างค่ะ
4. ทำการตกแต่งโดยใช้รูปอื่นๆที่ไม่ใช่รูปวงกลม เช่นรูปสามเหลี่ยม วงรี แล้วตกแต่งด้วยสีต่างๆตามต้องการ โดยทำขั้นตอนเดียวกับการทำรูปวงกลมค่ะ

การสร้างพื้นหลัง


สร้างพื้นหลังสวยๆสไตล์นักธุรกิจ 

1. สร้าง file ใหม่โดยให้สีพื้นหลังเป็นแบบ gradient
2. ใ้ช้ Pen Tool (P) วาดแส้นสองเส้นค่ะ โดยเส้นมีขนาด 1px ตามรูปด้านล่างค่ะ
3. Object > Blend > Blend Options
ตั้งค่า Specified Steps ค่ะ
Object > Blend > Make จะได้ตามด้านล่างค่ะ
4. สร้างอีกเส้่นตามรูปโดยวิธีเดิม ข้อที่สามค่ะ
5. นำรูปแผนที่มาใส่ค่ะ แล้วคลิกขวา Arrange> Bring to Front
ใส่สีที่รูปแผนที่ค่ะ ตามด้านล่าง
6. Effects > Arc ตั้งค่า style = Arc Upper , Horizontal
จะได้ตามด้านล่างค่ะ
7. สร้างลูกศรโดยใช้ Pen Tool (P)
เปิดที่ Brush Palette.จากนั้นไปที่ Brush Libraries > Arrows Standard
เลือกที่เส้นทั้งหมดที่เราได้สร้างขึ้นแล้่วทำการเลือลูกสรที่เราต้องการได้เลยค่ะ
8. เลือกลูกศรหนึ่งอันค่ะ แล้วไปที่ Object > Expand จากนั้นใส่สีให้กับลูกศรค่ะ

การสร้างสีและจัดเก็บ


การสร้างสี Gradient และจัดเก็บลงใน Swatches เป็นพื้นฐานอีกอย่างหนึ่งในการผสมสี แต่ถ้าเราใช้แล้วมาผสมบ่อยๆ คงจะไม่ไหวลองมาดูขั้นตอนการทำเพื่อให้คุณประหยัดเวลาในการทำงานกันครับ

ขั้นตอนการทำ
1. สร้างเอกสาร พร้อมกับเรียกเครื่องมือ Gradient โดยเรียกใช้งานได้จาก Window --> Gradient (F9) ดังภาพ
2. และเปิดเครื่องมือ Swatches ขึ้นมาอีกเครื่องมือ เพื่อความสะดวกในการผสมสี ดังภาพ
3. ทำการลากสีจาก Swatches เข้ามาใส่ถังสีในเครื่องมือ Gradient ดังภาพ
4. ต้องการเพิ่มจำนวนสีก็เพียงแต่ลากมาวางในพื้นที่ว่างใน Gradient ดังภาพ
5. จากนั้นถ้าเราต้องการเก็บสีที่เราสร้างเรียบร้อยแล้ว เพียงแต่ลากกลับไปเก็บลงใน Swatches ดังภาพ
6. เพียงเท่านี้เราก็สามารถเก็บสี Gradient ไว้ใช้ในพื้นที่อื่นๆ โดยไม่ต้องเสียเวลาสร้างใหม่


การใส่ขอบสีให้ตัวอักษร

การใส่ขอบสีให้กับตัวอักษร คงจะเป็นเรื่องที่ง่ายแน่สำหรับคนที่มีพื้นฐานอยู่แล้ว แต่สำหรับคนที่เพิ่งจะมาเล่นโปรแกรมทางด้าน Graphic ก็จะช่วยให้ทำความเข้าใจกับ Stroke ได้ดีขึ้น
ขั้นตอนการทำ
1. สร้างเอกสาร พร้อมกับพิมพ์ข้อความโดยใช้เครื่องมือ  Type Tool ดังภาพ

2. ให้สลับเครื่องมือ Fill ไปเป็น Stroke โดยกด (x) ดังภาพ
ก่อนที่จะเปลี่ยน 


หลังจากที่เราเปลี่ยนแล้วเครื่องมือจะมาอยู่ที่


3. จากนั้นเลือกสีจาก Swatches เพื่อใส่ขอบให้กับตัวอักษร ดังภาพ

4. จากนั้นจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ขอบอักษร ดังภาพ

5. จะเห็นได้ว่าขอบมีขนาดเล็ก ให้เราใช้เครื่องมือ Stroke เพื่อปรับขนาด เรียกใช้เครื่องมือได้จาก Window --> Stroke (F10) ดังภาพ

6. เลือกปรับขนาดที่ Weight ในที่นี้ผมปรับเป็น 3 ดังภาพ

7. เป็นอย่างไรกันบ้างครับ ไม่ยากเลยใช่ไหมครับ ลองนำไปใช้กับงานชนิดอื่นๆ ดูนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น